• Covid 19 _ Thay đổi góc nhìn cuộc sống
  • Covid 19 _ Thay đổi góc nhìn cuộc sống

   08/09/2021

   Dường như, năm 2021 là một năm đầy biến động. Bên cạnh nền kinh tế bị đóng băng hoàn toàn đến 80%, nhiều doanh nghiệp đóng cửa, nhiều người thất nghiệp, nhiều người mất cả sinh mạng, nhiều người đang vật vã với cái đói, với những suy nghĩ trước khi bước vào giấc ngủ: Ngày mai lấy gì ăn?

   Xem chi tiết

  Hình ảnh
  Copyright © 2021 by Lyn Corner | All Rights Reserved. Design by thietkewebnhanh.vn