• Người tích cực
  • Người tích cực

   06/07/2021

   Tối qua, qua cuộc nói chuyện tầm phào giữa nó và anh, nó chợt nhận ra một số thứ. Anh kể, hồi hôm anh làm món steak cá hồi, thực sự bản thân anh biết nó không ngon như kỳ vọng, nhưng đấy là lần đầu tiên anh nấu món này, không ngon ắt là điều dễ hiểu. Điều đáng nói ở đây là, thay vì thái độ buồn, thất vọng thì anh chọn giải pháp: Pretent.

   Xem chi tiết

  Hình ảnh
  Copyright © 2021 by Lyn Corner | All Rights Reserved. Design by thietkewebnhanh.vn